Houd een overzicht van de uit te voeren taken.

Artikelfiche planning
Van planning naar bestelbon
Werkplanning

Toegepast in installatiebedrijven

Als u dossiers of projecten wil uitvoeren, dan dienen deze in de agenda gepland worden. In onze ERP bedrijfssoftware kunt u een simulatie maken a.d.h.v. benodigde mannen en tijd.

Op die manier krijgt u een overzicht van wanneer je deze taken best kunt inplannen in de uiteindelijke planningsagenda. Ook voor de verkoop is dit interessant om dit te consulteren en te weten wanneer ze zaken aan klanten kunnen beloven.

Planning in productiebedrijven

Ook voor uw productie kan u via de bestaande programma's bekijken hoe u de opdracht het beste kan inplannen. Het maken van productiebons en afdrukken van werkfiches met technische info (vanuit het artikel) zijn één van de vele efficiënte functies voor de productieplanning.